ΦΥΣΕΣ Αξιολόγησης - Enjuiciamiento del TimbradoΌπως πολλές φορές σας έχω αναφέρει στην Ισπανία λόγο της μεγάλης καναρινοκουλτουρας  όπως και των  πολλών συλλόγων, ομοσπονδιών και τα λοιπά έχουν προσπαθήσει να πάρουν ένα βήμα παραπάνω για μερικούς το καναρίνι ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ και για άλλους ένα πίσω .!!!Αυτήν την στιγμή προσωπικά έχω βρει 4 φύσες δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα καμιά  παραπάνω .Έχουμε πει πως η fisa της FOCDE είναι η πλέον αποδεκτή στην COM και σε αυτήν διαγωνίζονται όλα τα  TIMBRADO  espanol .Παρατηρώντας τις φύσες θα διακρίνει κάνεις από την πρώτη έως την τελευταία  πόσο δραματικά μειώνονται από την μια στην άλλη οι συνεχόμενες notes και αυξάνονται η ασυνεχομενες ("ΦΛΟΡΕΟΣ") σε μια συζήτηση με κριτή που είχα και μου προκάλεσε δέος  στα καναρίνια ΤΙΜΒΡΑΝΤΟΣ  πανεθνικά στην Ισπανία διαγωνίζονται ως εξής με FISA FOE με FISA COM ΚΑΙ ΜΕ DISCUNTINUE FISA

GRUPOS A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
SECCIÓN EQUIPOS INDIVID ESPECIALIDAD DESCRIPCIÓN
A 1 2 CANTO ROLLER
B 1 2 CANTO MALINOIS
C1 1 2 CANTO TIMBRADO ESPAÑOL PLANILLA COM
C2 1 2 CANTO TIMBRADO ESPAÑOL PLANILLA FOE
C3 1 CANTO CANARIO DE CANTO ESPAÑOL DISCONTINUO (3r. año de reconocimiento )


  οπότε ο καλλιεργητής της ράτσας έχει την ευκαιρία να διάλεξη πως θέλει να κριθεί .Προσοχή όμως στα πανεθνικά πρωτάθλημα της Ισπανίας όχι στα παγκόσμιας ΜΟΥΝΤΙΑΛ !!!


παρακάτω βλέπετε τις 4 φύσες αξιολόγησης :PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO VIGENTE EN F.O.E., F.O.R.C. Y F.O.C.C.E.

Notas Positivas

Timbre metálico…………..………..: hasta 9 puntos.
Timbre intermedio...................……: hasta 6 puntos.
Timbre profundo............……...….: hasta 13 puntos.
Nota batida ..................................... hasta 6 puntos
Cascabeleo ..........……..……….….: hasta 9 puntos.
Chau-Chau .......…………….….….: hasta 6 puntos.
Pia-Piau .......................................... hasta 6 puntos.
Floreos de Adorno………........…..: hasta 18puntos.
Campana………..............………...: hasta 6 puntos.
Cloqueos…………............………: hasta 16 puntos.
Duós .......................……………..: hasta 14 puntos.
Impresión ..................................…: hasta 1 punto.

Notas Negativas:

Rascada………………..: hasta 3 puntos.
Estridencia .................... hasta 3 puntos
Nasalidad……………....: hasta 3 puntos.

PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO VIGENTE EN F.O.C.D.E. Y C.O.M.

Notas Positivas:

Timbres…………………..: hasta 9 puntos.
Variaciones rodadas……: hasta 18 puntos.
Timbre de Agua……...….: hasta 9 puntos.
Cascabel……..……….….: hasta 9 puntos.
Floreos …………….…….: hasta 27 puntos.
Floreos Lentos…………..: hasta 27 puntos.
Campana………………...: hasta 9 puntos.
Cloqueos…………………: hasta 18 puntos.
Castañuelas……………..: hasta 9 puntos.
Variaciones Conjuntas…: hasta 27 untos.
Agua Lenta………………: hasta 18 puntos.
Agua Semiligada………..: hasta 9 puntos.

Impresión………………..: hasta 3 puntos (La aplicación de este concepto está basado en un sistema de aplicación matemática).
Armonía………………….: hasta 4 puntos (Reservado para los equipos).

Notas Negativas:

Rascada………………..: hasta 3 puntos.
Estridencia .................... hasta 3 puntos
Nasalidad……………....: hasta 3 puntos.


PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO VIGENTE EN F.E.C.C.

Notas Positivas:

Timbres…………………..: hasta 3 puntos.
Variaciones rodadas……: hasta 6 puntos.
T. Agua – Blibleo….…….: hasta 6 puntos
Cascabel……..……….….: hasta 6 puntos.
Floreos Semiligados…….: hasta 27 puntos
Floreos Lentos…………..: hasta 30 puntos.
Campana………………...: hasta 6 puntos.
Cloqueos…………………: hasta 21 puntos.
Castañuelas……………..: hasta 3 puntos.
Variaciones Conjuntas…: hasta 30 untos.
Agua Lenta………………: hasta 9 puntos.
Agua Semiligada………..: hasta 6 puntos.
Impresión………………..: hasta 3 puntos
Armonía………………….: hasta 4 puntos (Reservado para los equipos).

Notas Negativas:

Rascada………………..: hasta 3 puntos.
Estridencia y CH………: hasta 3 puntos .
Nasalidad-Gangosidad.: hasta 3 puntos )

PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO DEL CANTOR ESPAÑOL DISCONTINUO FOCVA/COEπαρακάτω παραθέτω ένα παράδειγμα αξιολόγησης της FOCDE  που δείχνει ένα πουλί με περισσότερες  οι λιγότερες συνεχόμενες notes δεν καταδικάζεται και μπορεί να αξιολογηθεί όποια τάση γραμμής και να έχει ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΕΩ  ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΩ ΤΟ TIMBRADO ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ  
PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO
A
B
C
Timbres ................................(9)
5
3
Variaciones Rodadas ...........(18)
9
4
Timbre de Agua .....................(9)
5
3
Cascabel ..............................(9)
4
Floreos ...............................(27)
16
20
23
Floreos Lentos .....................(27)
17
22
25
Campana ..............................(9)
3
Cloqueos .............................(18)
12
14
15
Castañuelas ..........................(9)
4
Variaciones Conjuntas ..........(27)
16
20
23
Agua Lenta ..........................(18)
3
6
7
Agua Semiligada ....................(9)
3
5
4
Impresión ..............................(3)
3
3
3
TOTAL
100
100
100
 Share