Τελικά μήπως είναι η πιο δύσκολη εποχή....;Τελικά μήπως είναι η πιο δύσκολη εποχή....; Αναμφίβολα, θα μπ
ορούσε να χαρακτηριστεί ως βάπτισμα πυρός ή το τελικό στάδιο γ
ια να κόψει κανείς το νήμα μ
ιας διαδρομής η οποία ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο. Ίσως να ταί
ριαζε καλύτερα να πούμε πως η περίοδος αυτή, αποτελεί την πιο κρίσιμη καμπή στην διαδρομή προς την ολοκλήρωση ενός πουλιού.Κουραστική, περίπλοκη και εξαιρετικά απαιτητική η φάση της εκπαίδευσης. Όλα αρχίζουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τα πρώτα σαλιαρίσματα έως και τον διαχωρισμό των φύλων ύστερα από την πτεροροία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η ευχάριστη προετοιμασία για την μετάβαση του πουλιού στο στάδιο εγκλωβισμού. Ένα μικρό καινούργιο σπίτι το περιμένει πλέον, στο οποίο θα πρέπει να νιώσει άνετα και να εξοικειωθεί με αυτό όχι μόνο σαν χώρο παραμονής αλλά και σαν μέσο με την βοήθεια του οποίου θα απαγγείλει ο μικρός τραγουδιστής τα άσματα του. Στο στάδιο αυτό, η φροντίδα πρέπει να είναι συνεχής και λεπτομερής. Συνοψίζοντας ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για την επιτυχία, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την καθαριότητα, την σωστή διατροφή και την τοποθέτηση στην κατάλληλη θέση στο ράφι. Με το πέρασμα του χρόνου, την δική μας συμβολή και αποκτώντας την απαραίτητη ‘’αυτοπεποίθηση’’ τα πουλιά δείχνουν ολοένα και πιο έτοιμα για το τραγούδι, γεγονός που ανταμείβει τόσο εκείνα για την προσπάθειά τους όσο και εμάς για τον εξαιρετικά σημαντικό μας ρόλο σε αυτήν την πορεία προς την ολοκλήρωση.!!!!!Share