ΚΩΔΙΚΑΣ TOY ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ ΦΩΝΗΣ FOCDE
 Παρασυρόμενοι από την αγάπη μας από τον μικρό Ισπανό τραγουδιστή και γνωρίζοντας πως το καναρίνι TIMBRADO  είναι ΕΝΑ που το κάθε ένα έχει την αξία του γιατί μπορεί να απαγγείλει διαφορετικά ακόμα και από το ίδιο του τον αδερφό , σκεφτήκαμε πως είναι καλό οι γνώσεις και οι πληροφορίες πάντα NA μοιράζονται για  συμπληρώνουν κάτι που μας λείπει ορίστε λοιπόν για όλους σας ο κώδικας Focde για τα καναρίνια TIMBRADO ESPΑΝΟL

Ο ΗΧΟΣ

- Ο ήχος μπορεί να πεις ότι είναι η αίσθηση που παράγεται στο όργανο ακοής από τις δονήσεις του σώματος, που έχει μεταδοθεί μέσω ενός ελαστικού μέσου όπως ο αέρας.

- Κατά συνέπεια, ένα σώμα  μπορεί να παράγει τον ήχο μόνο αν είναι σε θέση να δονείται και  ο ήχος μεταδίδεται μέσω των κυμάτων  οι δονήσεις αυτές παράγονται σε ένα ελαστικό μέσο και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι κανένας ήχος δεν μεταδίδεται στο κενό.
- Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με το περιβάλλον. Έτσι, στον αέρα σε μηδέν βαθμούς Κελσίου είναι 331 m / sec. και αυξάνεται με ρυθμό 0,6 m / sec. Με κάθε βαθμό της αύξησης της θερμοκρασίας.
Οι ποιότητες του ήχου.

   -Ο τόνος είναι ποιότητα του ήχου που επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν μπάσο ήχο από ένα άλλο οξύ και αποτελείται από δονήσεις  μεγαλύτερης ή μικρότερης ταχύτητας των ηχητικών οργάνων σε μια χρονική μονάδα έτσι οι υψηλές συχνότητες παράγουν τους οξείς ήχους και τους χαμηλούς μπάσους ήχους. Εντούτοις, το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί περισσότερο ήχους  των οποίων οι συχνότητες είναι ανάμεσα μεταξύ 20 και 20.000 δονήσεων ανά δευτερόλεπτο.
- Η ένταση είναι η ποιότητα του ήχου που επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν ισχυρό ήχο από ένα άλλο αδύνατο , ανάλογα με το εύρος των ηχητικών κυμάτων. Περισσότερο πλάτος σημαίνει περισσότερη ένταση ενώ μικρότερο λιγότερη. Πρέπει επίσης να είμαστε ικανοί να διακρίνουμε ανάμεσα στην ένταση του ηχητικού κύματος και στην ένταση της αντίληψης του ήχου. Η πρώτη εξαρτάται από το πλάτος των δονήσεων του σώματος που παράγει τον ήχο, ενώ η δεύτερη εξαρτάται από την ακουστική μας οξύτητα
- Χροιά μπορούμε να πούμε  ότι είναι η ποιότητα του ήχου που προκαλείται όταν οι ήχοι διακρίνονται  από την εκπομπή τους  από τα διαφορετικά ηχητικά μέσα, δηλαδή, χροιά  είναι η ποιότητα του ήχου που μας επιτρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα  σε  ίδιες νότες που εκπέμπονται από τα διαφορετικά όργανα. 
Για να συνοψίσουμε:
- Ο τόνος ή το ύψος εξαρτάται από τη συχνότητα των δονήσεων ανά δευτερόλεπτο του σώματος που παράγει τον ήχο, επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν μπάσο  ήχο από ένα οξύ  (στο μεγαλύτερο αριθμό δονήσεων θα είναι ο ήχος οξύς) . It is Μετριέται σε κύκλους ή Hertz’s.
- Ένταση ή την αντοχή εξαρτάται από το πλάτος του κύματος. Δηλαδή, η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ήχου μας επιτρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ενός ισχυρού ήχου και ενός ασθενούς. Μετριέται σε ντεσιμπέλ.
- Η χροιά- ηχόχρωμα , η ποιότητα ή το χρώμα του ήχου εξαρτώνται από τον αριθμό αρμονικών ήχων που συνοδεύουν τον κύριο ήχο και επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε δύο ήχους του ίσου τόνου.
Οι μηχανισμοί τραγουδιού του καναρινιού.
-Ο αέρας που αποθηκεύεται στα αεροφόρους σάκους και τους πνεύμονες αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον και στη μετάβασή περνάει μέσα από την syrinx, η οποία βρίσκεται μεταξύ των βρόγχων και της τραχείας, προκαλώντας δονήσεις τα μεμβρανών του οργάνου του οργάνου, που ονομάζονται στα πτηνά τιμπανοφορες μεμβράνες  και αυτό ισοδυναμεί  με τις φωνητικές χορδές μας .
- Στην ορθή παραγωγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο στερνοτραγχειος μυείς και μια σειρά από πέντε έως επτά ζεύγη των μικρών εσωτερικών μυών, που επιτρέπουν την επιμήκυνση και την συρρίκνωση του syrinx, το οποίο επιτρέπει την διακύμανση της συχνότητας ή του τόνου .
- Πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης η σημασία του interclavicular αεροσάκου (θύλακα αέρα) που παρέχει την απαραίτητη εξωτερική πίεση για να είναι τεντωμένες  οι τιμπανοφορες μεμβράνες καθιστώντας δυνατό τον ήχο που παράγεται .Ο οισοφάγος έχει το ρόλο του ηχείου!!
-Στη syrinx πραγματοποιείται ο βασικός ήχος  , αλλά για να καταλάβουμε το τελικό αποτέλεσμα που  ακούσαμε είναι απαραίτητο  να εξετάσουμε το ρόλο που διαδραματίζεται από το άνοιγμα της γλωσσικής κοιλότητας, (ράμφος και της γλώσσας), όπου πραγματοποιείται η οριστική ένωση των ήχων.
-Μερικές μελέτες δείχνουν δύο τύπους άρθρωσης ήχου στο τραγούδι το καναρινιού: το λαρυγγικό (κυρίαρχο στις στροφές του συνεχούς ρυθμού ) και το γλωσσικό. Αυτό θα εξηγούσε τον πλούτο και την πολυπλοκότητα των συμφωνών ήχων  που τα καναρίνια μας μπορούν να εκπέμψουν. 
-βλέπουμε ότι ο μηχανισμός  του τραγουδιού των καναρινιών είναι εξαιρετικά περίπλοκος και όλα τα μέρη διαδραματίζουν συγκεκριμένο  ρόλο στην παραγωγή του ήχου.
Σχηματική αντιπροσώπευση των φωνητικών συσκευών.L – larynx- λάρυγγας
 T – trachea- τραχεία

 S – Siringe- Σύριγξ
 B – bronchus- βρόγχος
P – lung- πνεύμονας

 ST - Tracheal Sack-Σάκοι Τραχειακοί
 STA - Previous Thoracic Sack -εμπρόσθιος θωρακικός
 STP - Thoracic Later Sack- οπίσθιος θωρακικός
 SD - Diaphragmatic Sack - διάφραγμα
 SA - Abdominal Sack -κοιλιακή χώρα

Ονοματοποιία

Αυτή η έννοια σημαίνει τον σχηματισμό  λέξεων από την μίμηση φυσικών ήχων. Όταν εννοούμε στο τραγούδι των καναρινιών την χρησιμοποιούμε ονοματοποιία   αφομοιώνοντας τους ήχους οπού εκπέμπονται  στα διάφορα σύμφωνα  και φωνήεντα της ανθρώπινης αλφαβήτας έτσι σε αυτών την μορφή θα γίνει πιο εύκολο αυτό που ακούγετε .Με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε, για παράδειγμα, ότι το καναρίνι εκπέμπει ένα σύντομο "e", θα υπερβάλλει την "r", είτε αυτό είναι το τραγούδι "ρολόι clok clok".
Συλλαβές
Σε αυτήν την περίπτωση εννοούμε μετά την ονοματοποιία των ήχων  που εκπέμπονται από το καναρίνι των φωνήεντων και σύμφωνων, η έννοια αυτή εξομοιώνεται με την γραμματική η άρθρωση ήχου ή ήχων που αποτελούν τον πυρήνα της φωνής. Λέμε ήχους του καναρινιού που είναι, για παράδειγμα οι ακόλουθες συλλαβές: "ri", "ro", "bli", "lin", "ti", "lo", "long", "clak", "tu", "glu", "glui", "fiu, κλπ.
Δίφθογγοι
Όπως και στην περίπτωση της έννοιας  συλλαβής, έτσι στην περίπτωση αυτή  μεταφράζεται η ονομασία  των ήχων που εκπέμπονται από το καναρίνι σε φωνήεντα, η έννοια αυτή πάρθηκε από την  γραμματική, "στην οποία δύο φωνήεντα προφέρονται σε μια συλλαβή." Εμείς λέμε τους ήχους του καναρινιού  που είναι, για παράδειγμα οι εξής δίφθογγοι  και περιλαμβάνουν τις συλλαβές και αναφέρετε ως: ui "στις συλλαβές "tui"και"glui","οι"με τη συλλαβή"toi","ou"με τη συλλαβή"glou"."
Τρίφθογγο
Όπως αναφέρουμε στα παραπάνω έτσι και σε αυτό το κομμάτι εννοούμε  "το σύνολο των τριών φωνήεντων προφέρεται σε μία συλλαβή" για παράδειγμα οι ακόλουθες συλλαβές: "oui" στην bloui συλλαβή και το "IAU" στη συλλαβή «Piau", κλπ.
σημείωση -λέξη
Στην εν προκειμένου περίπτωση εννοείτε ως μια λέξη όπως και στην γραμματική αυτή που σχηματίζεται από ένα σύνολο των συλλαβών και εκφράζουν μια ιδέα που ορίζεται σε έναν κωδικό, στην περίπτωση αυτή στους κώδικες τραγουδιού.

"Μονοσύλλαβες" αποτελούνται  από μία συλλαβή. Ως παράδειγμα οι μονοσύλλαβες φωνές περιλαμβάνουν τα εξής: "ri", "re", "ro", "ru", "bli", "lin", "clak", "clok", "lu", "fiu", "piau ", κλπ.

"Πολυσύλλαβες" αυτές που αποτελούνται από περισσότερες από μία συλλαβή. Παραδείγματα σημειώσεις που περιλαμβάνουν τα εξής: :"tu-li", "to-li", "ti-long", "pi-yo", "ti-ro-ri",κλπ.

Περιστροφή ή παραλλαγή..
Στην περίπτωσή μας, ορίζουμε μια σειρά από σημειώσεις που εκδίδονται από το καναρίνι όπου συνδέονται η μια μετά την άλλη, και  πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σύνθεση  το ρυθμό και συλλαβές, που μεταφράζονται σε  κώδικα. Υπό την έννοια της λέξης, θα μπορούσαμε να αφομοιωθεί η έννοια αυτή όσον αφορά την γραμματική ως έννοια της "φράση" ή το μουσικό όρο «πέρασμα» ή «περιοδεία».
Στροφές.
Με βάση την σύνθεση των σημειώσεων που αποτελούνται, τα φωνητικά κείμενα  κατατάσσονται στις περιορισμένες φωνητικές στροφές- ανατροπές και απεριόριστες :
Περιορισμένες στροφές φωνητικού κειμένου:  είναι αυτές που ελέγχουν ορισμένα φωνήεντα και σύμφωνα Για παράδειγμα, στα συμφώνα "L" και "N" και το φωνήεν «i» στην νότα κασκαμπελ (linlinlin. ..), ή τα σύμφωνα «c», «l» και «k» στην νότα καστανιέτα (clakclakclak , κ.λπ.).
Απεριόριστες στροφές φωνητικού κειμένου:  είναι εκείνες οι οποίες περικλείουν όλα τα φωνήεντα και σύμφωνα όπως για παράδειγμα στα διακοσμητικά σύμβολα, και κοινες παραλλαγές. floreos, en los floreos lentos y en las variaciones conjuntas.
Απαγγελία  εννοούμε  την ποιότητα των ήχων που εκπέμπονται από τα Κανάρια, τους οποίους έχουμε εντοπίσει και μεταφράζουμε ονοματολογικά σύμφωνα με τον κωδικό του τραγουδιού. το ζήτημα είναι η μετάφραση των ήχων να  αναφέρονται με σαφήνεια ότι η προφορά είναι καλή, αλλιώς λέμε ότι είναι κακή ή σύγχυση.
Τραγούδι :ορίζετε οι συνδεδεμένες στροφές που διαδέχονται η μια την άλλη που αποδίδει  το καναρίνι σε ένα δεδομένο χρόνο.
Ρεπερτόριο: είναι Διαφορετικό σύνολο των τραγουδιών που τραγουδάει ένα καναρίνι.
Στροφές τραγουδιού :είναι Το μέρος του τραγουδιού που απελευθερώνεται από ένα καναρίνι που περιλαμβάνει διάφορα γυρίσματα.
Τρίλιες: είναι δυο γρήγορες διαφορετικές σημειώσεις που αναπληρώνονται μεταξύ τους  και έχουν το ίδιο μήκος.

Διαμόρφωση στρόφων
Αύξουσα περιοδεία : Λέμε την διαφοροποίηση της   έντασης που  πάει από λιγότερο σε περισσότερο όγκο, ή της  διαμόρφωσης του τόνου που πηγαίνει από λιγότερο σε περισσότερο οξύ ή περισσότερο σοβαρά σε λιγότερο σοβαρή.
Φθίνουσα περιοδεία: είναι το αντίστροφο του παραπάνω κειμένου!
Κυματιστή περιοδεία: λέμε ότι  εμφανίζετε με το  συνδυασμό των παραπάνω δύο τύπων της διαφοροποίησης.
Επίπεδη ή οριζόντια περιοδεία: μπορούμε να πούμε είναι η περιοδεία που δεν έχει ούτε τη διαφοροποίηση της έντασης ή τονική διαφοροποίηση.
Υδάτινοι ήχοι. Εννοούμε, τους ήχους που εκπέμπονται από το καναρίνι που μοιάζουν με το τρεχούμενο νερό σε ένα ρυάκι, ή τον ήχο των σταγόνων του νερού που πέφτει από ένα ορισμένο ύψος. Στις μεταφρασμένες ονομασίες των ήχων αυτών πιστεύουμε εκπροσωπείται από τις συλλαβές κατά την οποία υπάρχει πάντα η ένωση των συμφώνων "GL" ή "BL" (και σε άλλες γλώσσες, επίσης, εξέφρασε την "WL"), μαζί με τα φωνήεντα "I", " O "," U "και διφθόγγους και τριφθόγγους ήχους .Αυτές οι συλλαβές προκαλούνται από τις σημειώσεις που συνθέτουν τις υδαρής στροφές, ο ρυθμός της έκδοσης  είναι ίδιο σε εσάς, έχουμε αργή νερό και ειμή συνδεδεμένων  νερών.

Γδαρμένοι ήχοι. Στην περίπτωσή αυτή οι  ήχοι που αποδίδονται από το καναρίνι στο οποίο εμπεριέχονται  Μελωδικές ανισορροπίες του ήχου του συμφώνου «R» που σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε το ένα πάνω από το φωνήεν που συνοδεύουν την νότα, κάνοντας το εν λόγω τραγούδι   ασταθή σχεδόν με την Έλλειψη της Μελωδικότητας και της ομαλότητας. Εάν αυτή η ανισορροπία του συμφώνου "R" είναι πολύ σοβαρή εννοείτε έπειτα ως  γρατσουνιά και ορίζονται στον παρόντα κώδικα βαθμολόγησης .


Η καταγωγή του καναρινιού Τιμπραντο.

ΑΓΡΙΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ

↓↓↓

ΠΡΩΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

↓↓

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ SPANISH CANARYΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΦΩΝΗΣ

Η προέλευση της φυλής μας πηγαίνει πίσω έως την στιγμή που όρχησαν να φέρνουν  το άγριο καναρίνι στην Ισπανία στην Καστίλη συγκεκριμένα ,από τα τέλη του δεκάτου τέταρτου και αρχές δεκάτου πέμπτου αιώνα .Το βασικό πλεονέκτημα του άγριου καναρινιού ήταν το τραγούδι και εκεί επικεντρώθηκε ο ρόλος του στην αναπαραγωγή σε συνθήκες αιχμαλωσίας .

Λίγα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τα πρώτα εγχώρια καναρίνια, αλλά με το χρόνο και, πιθανώς, με μια επιλογή του καταλληλότερου τραγουδιστή είναι το είδος των καναρινιών που κλήθηκε καναρίνι της χώρας έγινε πολύ αξιόλογο με το τραγούδι του. Ορισμένες περιοχές αναφέρονται ως σημαντικές πηγές της ωρίμανσης του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των Ανδαλουσία, την Αστούριας και την Καταλονία. Ιδιαίτερα γνωστή ήταν η καναρίνια στην καταλανική πόλη της Vichy.

Το καναρίνι στη χώρα ήταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης λόγω διαφόρων αιτιών, οι κυριότερες:
Η εμφάνιση στην Ισπανία, των εισαγόμενων για πρώτη φορά σγουρών καναρινιών, τα οποία διασταυρώθηκαν με το "τοπικό" στην αναζήτηση για ανατομικά χαρακτηριστικά πιο κοντά στο καναρίνια της στάσης του σώματος (κυρίως αύξηση του μεγέθους).

Η άνοδος των Καναρίων Roller, η οποία έκανε λιγότερα τα καθαρά δείγματα των περισσότερων  «τοπικών» που παρέμειναν, τα διασταύρωσε .
Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος και τις καταστροφικές συνέπειές του.
 Για ορισμένους συγγραφείς μειώθηκαν επίσης τα ισπανικά καναρίνια αναπαραγωγής ,με την επιτυχία που επιτεύχθηκε στα καναρίνια  με κόκκινο παράγοντα.
Το σαράντα δημιουργήθηκε  μια ομάδα οπαδών στη Μαδρίτη με στόχο να ανακτήσει την αρχαία φυλή της χώρας. Καρπούς της εργασίας τους ήταν το 1950, διαμορφώνεται, με βάση την Roller Καναρίων με τον πρώτος κώδικας τραγουδιού. Το 1954 η ένωση των ισπανικών Canaricultores κάνει ένα νέο Κώδικα Τραγουδιού και τον βάφτισε στον αγώνα με το ισπανικό όνομα κλήσης.
Το επόμενο βήμα ήταν να επιδιώξει διεθνή αναγνώριση του αγώνα, που συνέβη το 1956, κατά τη διάρκεια της "IV Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CIC, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη Το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο απογοητευτικό:. Η Επιτροπή  αξιολογήσεις της νέας φυλής απέρριψε την διεθνή αναγνώρισή της ως καρπούς που δεν είναι απαλλαγμένοι από διασταυρώσεις του με το καναρίνι Roller.
Ήταν στις Βρυξέλλες το 1962, κατά τη διάρκεια του "X Παγκόσμιο Πρωτάθλημα COM", μετά από αίτημα του ACE, όταν επιτέλους αναγνωρίζεται διεθνώς o Ισπανικός ήχος.
Πολλά έχουν επιτευχθεί από τότε το τραγούδι έχει πολλές μορφές και κωδικούς κρίσης αυτό που συνέβη, είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι του βάθους και του ενδιαφέροντος που  ξύπνησε από τον ηχώ του τραγουδιού των ισπανικών καναρινιών μεταξύ των οπαδών .

Οι περιοδείες – μελωδίες που  τραγούδιουνται από τα ισπανικά Καναρίνια φωνής Timbrado θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα θεμελιώδη χαρακτηριστικά:

Ο γενικός τόνος –ύφος των καναρινιών θα πρέπει να έχει μεγάλο εύρος τονικότητας δεν είναι όμως απαραίτητο να χρειάζεται να ειδικευτεί σε ένα καθορισμένο είδος τόνου ,όπως συμβαίνει με άλλες ισχύουσες ποικιλίες στα καναρίνια φωνής.
Δίνοντας προσοχή σε αυτό δεν θεωρείται νούμερο ένα το πουλί που ανήκει στην κατηγορία εκείνων που τραγούδαν τους εντελώς βυθισμένους υδαρής  ήχους ή που γενικά τραγούδαν μπάσους ήχους και αυτό οφείλεται γιατί αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλων φύλλων –ποικιλιών.
Η ένταση της φωνής που εκδίδεται στο τραγούδι  θα πρέπει να έχει μια ποιότητα που να επιτρέπει τη σαφή ακρόαση των φωνήεντων και σύμφωνων που συνθέτουν το ίδιο και χωρίς  οξύτητα- τραχύφωνια , έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο μουσικός χαρακτήρας του είδους  του χαρούμενου τραγουδιού.

Οι τιμπρες είναι ο ήχος που εκδίδεται και όπως αναφέρεται μπορούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με  προϋπόθεση ότι δεν είναι ίση με τις άλλες ποικιλίες που σήμερα αναγνωρίζουν το τραγούδι.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού πρέπει να αποτελείται από στροφές, που πρέπει να βασίζονται κυρίως:
οι αργοί ρυθμοί επιτρέπουν την σαφέστερη διάκριση  έως τους δυνατόν καθαρότερους. Συνεπώς, θεωρείται ουσιαστικής σημασίας γιατί αυτό το είδος στροφών του τραγουδιού των οποίων ο ρυθμός είναι αργός ή Semilente-<<ημι –αργός>>  εκτός  ότι αποδεικνύονται ευκολονόητοι διότι συμβάλλουν επίσης στον πλούτο και την ποικιλία του τύπου τραγουδιού. Αλλά  δεν θα πρέπει να βασίζονται σε πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι ένα ειδικευμένο χαρακτηριστικό  μιας ήδη επίσημα αναγνωρισμένης φυλής τραγουδιού..
Υπάρχουν μελωδίες με πολλές παραλλαγές  και συνεπώς  πρέπει να αποτελούνται από όλες τις στροφές  των εκπεμπόμενων τύπων ρυθμών όπως και η κυριάρχηση τους να είναι σε αργές η ειμή αργές έτσι ώστε οι αλλαγές ρυθμού να εμφανιστούν σε μεγάλο  ποσοστό  σαφείς  και χωρίς ραφές και απότομα σταματήματα απάντηση σε αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται καλά τα αντίγραφα της πρώτης κατηγορίας που επαναλαμβάνουν μονότονα ένα συγκεκριμένο τύπο τραγουδιού εις βάρος της ποικιλίας του τραγουδιού.
Ως μια σύνοψη,  το τραγούδι του ισπανικού Timbrado  πρέπει να έχει ρυθμό αργό με καλή απαγγελία  και μεγάλη ποικιλία.
Το τραγούδι του "Timbrado Español" είναι τύπος τραγουδιού και συνεπώς μπορεί αν μεταδίδετε και σε αλλά είδη πουλιών, αυτά  θεωρούνται εντός αυτού του εύρους, με την προϋπόθεση ότι:
το τραγούδι έχει τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνονται στο εννοιολογικό προσδιορισμό του κώδικα, οι στροφές μπορούν να χαρακτηριστούν, κατά την επίδειξη Φύλλο αποτελεσμάτων και κατατάσσονται επίσης στο αντίστοιχο ορισμό του Κώδικα, όταν αυτά δεν στηρίζονται σε περιοδείες ή τα χαρακτηριστικά μιας άλλης ποικιλίας ή των επίσημα αναγνωρισμένων καναρινιών φωνής.
Φαινότυπος.
Δεδομένου τα ισπανικά Κανάρια φωνής τιμπραντο  δεν είναι ούτε ένα καναρίνι του χρώματος ή της στάσης του σώματος, επιτρέπει στον  δημιουργό να είναι ελεύθερος να ρυθμίσει τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των πουλιών του, ανάλογα με την εξέλιξη του άγριου καναρινιού.. Δεν επιτρέπεται ο κόκκινος παράγοντα ή την παρουσία του κυματισμοί στο φτέρωμα του καθαρόαιμου Τιμπραντο .
Αξιολόγηση Τραγουδιού
Βασικά ζητήματα στην αξιολόγηση του τραγουδιού.

1.1.-ιδιότητες του ήχου.
1) τονικότητα: Το γεγονός ότι τα ισπανικά Καναρίνια φωνής  τιμπραντο  αποδίδει το τραγούδι του σε ανώτερο τονική βάση και πρέπει να θεωρηθεί ως γενική ιδέα στα καναρίνια (ο βαρύτονος είναι το Μαλινουά και μπάσο το ρολλερ ) Δεν σημαίνει ότι το τραγούδι τους είναι τραχύ και δυσάρεστο στο αυτί, ακριβώς το αντίθετο. Ο ήχος απόδοσης του Τιμπραντο  πρέπει να είναι καλύτερο, προκειμένου να κρίνετε το εξαιρετικό μουσικό ταλέντο τους μέσα από τις πιο όμορφες και πολύπλοκες φωνητικές διακυμάνσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν απότομες αλλαγές στον τόνο του τραγουδιού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ήχους που σπάνε την μελωδία του τραγουδιού, (τραχύφωνα) ή από ελάττωμα (υπερβολικά κακή τονικής ποιότητας).
Ένταση
Η ένταση του τραγουδιού πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι επαρκής .Το καναρινί πρέπει να παίζει με την δύναμη της ή την δύναμη της φωνής του , η όποια επιτυγχάνεται με μια σειρά από μουσικές αποχρώσεις που στολίζουν το τραγούδι .Θα πρέπει να αποφεύγονται οι στροφές τραγουδιού σε μεγάλη  ένταση –υψηλής και υπερβολικής τότε θα είναι τόσο δυνατό το τραγούδι με κακή απόδοση έντασης .
Ηχόχρωμα
Γνωρίζουμε ότι η χροιά είναι η ποιότητα που χαρακτηρίζει την ταυτότητα του πουλιού. Στο τραγούδι του καναρινιού θα βρείτε αποσπάσματα κυρίως από τρεις τύπους χροιάς: ηχηρούς-μεταλλικούς ,κοίλους – καμπυλωτούς και υδάτινους. Ανάμεσα στις φυλές καναρινιών φωνής  βρίσκουμε ένα ειδικευμένο είδος με σαφή τονική σχέση  με το τονικό μητρώο που διαθέτουν
Αναγνώριση των παραλλαγών
Η παραλλαγή του συνεχόμενου ρυθμού
Είναι αυτή η οποία μας δίνει την εντύπωση  ότι ο ήχος μεταδίδεται  ασταμάτητα το αυτί μας δεν μπορεί να διακρίνει τις διαφορετικές συλλαβές που παράγονται από το καναρινί αυτό ονομάζεται το φαινόμενο της ανθεκτικότητας  των αισθήσεων (ο εγκέφαλος μας πιστεύει  πως ακούει ένα ενιαίο συνεχόμενο ήχο ).
Η παραλλαγή  του ειμί συνεχούς ρυθμού : είναι αυτή που μπορούν τα αυτιά μας να διακρίνουν τις συλλαβές  που συνθέτουν την παραλλαγή παρά το ότι η έκδοση τους είναι κοντά η μια στην άλλη .
Παραλλαγή του ασυνεχούς ρυθμού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων συλλαβών η λέξεων  οι στροφές είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικές( είναι η ήχοι των λέξεων που αποτελούν μια στροφή που σχηματίζονται από την διασταύρωση  δυο η περισσότερων συλλαβών)
Η εφαρμογή Βαθμολογίας 
Από όλη την βαθμολόγηση   των διαφορετικών  στροφών η παραλλαγών – γυρισμάτων  τα αποτελέσματα στην φύσα βαθμολόγησης είναι τρεις πόντοι η πολλαπλάσιο του 3 ,αναλόγως των βαθμών μας οδηγεί  να εφαρμόσουμε  πρακτικές τεχνικές στην κρίση των ακόλουθων στοιχείων :
01.Όταν υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επαγγελθεί το ίδιο είδος στροφών η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο όσο είναι δυνατόν  λαμβάνοντας υπόψη των παράγοντα της ποιότητας .
Θα πρέπει καλοπροαίρετα να αποφεύγουμε τις εξαιρετικές στροφές μεγάλης αξίας  μαζί με άλλες μέτριες η κακές αντίθετα είναι πολύ σοβαρό να αντιλαμβανόμαστε  της ελαττωματικές κατά την διάρκεια της απόδοσης.  
02.Τα σημεία βαθμολογούνται μόνο όταν έχουν επαρκεί τουλάχιστον αποδεκτή ποιότητα .Οι έλλειπες ή ελαττωματικές  περιηγήσεις όταν δεν συνθέτουν ένα έργο  μοτίβο δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά παρά μόνο  για να πάρουν βαθμολόγηση των παραλλαγών που εκτελούνται .
03. Η κλίμακα αξιολόγησης  των διαφόρων στροφών  είναι χωρισμένη σε 3 στάδια:
Α) το  πρώτο τρίτο της βαθμολογήσεως διατίθεται σε παραλλαγές που θεωρούνται κανονικές κατάλληλες και αποδεκτές.
Β)Το δεύτερο  τρίτο της βαθμολογήσεως αντιστοιχίζεται σε παραλλαγές –νότες που θεωρούνται καλές.
Γ)Το τελευταίο τρίτο της βαθμολογίας δίνεται σε νότες – παραλλαγές που θεωρούνται πολύ καλές  άριστες και πολύ ανώτερες .
04. Η καθαρότητα της προφοράς η μορφή της εκπομπής του τραγουδιού θα καθορίσει την βαθμολόγηση στο ένα τρίτο της κλίμακας .
05.Η ομορφιά ή μουσικότητα της περιοδείας θα μας βοηθήσει για να υπολογίσουμε την τελική εκτίμηση.

. Ένα σκίτσο για την εφαρμογή των στοιχείων έχει ως εξής:
στροφές
Μη αποδεκτές
Αποδεκτές
Καλές
Άριστες
Άνω των 9 πόντων
Κανένας πόντος
1εως 3 πόντους
4 ως 6 πόντους
7 ως 9 πόντους
Άνω των 18 πόντων
Κανένας πόντος
1 ως 6
7 ως 12
13- 18
Άνω των 27 πόντων
Κανένας πόντος
1 ως 9
10 ως 18
19 ως 27
1 .- ΘΕΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ

1.1. Καμπανάκια (Timbres)
Τα καμπανάκια είναι συνεχόμενες μεταλλικές νότες που προκύπτουν από το σύμφωνο ‘ρ’ και το φωνήεν ‘ι′ (π.χ. : ριριριριρι).
νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
καμπανακια
Συνεχεις

Υψηλή - Μεταλλική

ρ+ι
ριριρι
9


TIMBRES
CONTINUO
METÁLICA
LIMITADO
R
I
Ririririririri
Hasta 9

1.2. Συνεχόμενες παραλλαγές (Variaciones rodadas).
Οι συνεχόμενες παραλλαγές είναι συνεχόμενες νότες από καμπανάκι ή βαθύφωνες νότες που εκφέρουν το σύμφωνο ‘ρ’ μαζί με το φωνήεν ‘ο’ ή τον δίφθογγο ‘ου’ (π.χ. : ρορορο…ρουρουρου). Σε αυτές τις νότες ο ρυθμός εκφοράς γρηγορότερος από τα “καμπανάκια”, δίνοντας καλύτερα την αίσθηση της συνέχειας. Η διάρκεια και η παρουσία τους πρέπει να έχει μέτρο, γιατί η κατάχρηση των βαθύφωνων και των συνεχόμενων νοτών αποτελεί λόγο αλλοίωσης και παραβίασης του κώδικα.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Συνεχόμενες παραλλαγές
Συνεχης
Χαμιλη

Ρ
ο ή ου


ρορορορο ρουρουρου


Μέχρι 18


VARIACIONES RODADAS
CONTINUO
HUECA
LIMITADO
R
E,O,U
Rorororo Rurururu
Hasta 18
         1.3  Καμπανάκι σε ρυθμό τρεχούμενου νερού (Timbre de Agua)
        
Το καμπανάκι σε ρυθμό τρεχούμενου νερού είναι ημισυνεχής νότα που συνθέτεται από τους φθόγγους ‘μπ’ και ‘γκ’ ή το σύμφωνο ‘γ′, μαζί με το σύμφωνο ‘λ’ και το φωνήεν ‘ι′ (π.χ. : μπλιμπλιμπλι…γκλιγκλιγκλι…γλιγλιγλι). Ο ημισυνεχής ρυθμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καθαρά την νότα, να μην υπάρχει θολή εκφορά και να χάνεται η αίσθηση του τρεχούμενου νερού, γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και η ταυτότητα της συγκεκριμένης νότας.


νότα
Ρυθμός
τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί

Καμπανάκι σε ρυθμό τρεχούμενου νερού


Ημισυνεχής


Μεσαία - Νερό


Μπ, Γκ, Λ, Γ
I


Μπλιμπλιμπλι…
γκλιγκλιγκλι..

Έως 9 βαθμούς.

TIMBRE DE AGUA
SENI CONTINUO
ACUOSA
LIMITADO
B, G, L,W
I
Blibliblibli...
Gligligligli..
Hasta 9

1.4. Καμπάνακι (Cascabeleo).
Το καμπανάκι είναι ημισυνεχής μεταλλική νότα που συνθέτεται από τα σύμφωνα ‘λ’ και ‘ν’ και το φωνήεν ‘ι′ (π.χ. : λινλινλινλιν). Η εκτέλεση της θα πρέπει να μας θυμίζει ακριβώς το καμπανάκι (τρίγωνο των χριστουγέννων) και θα πρέπει να είναι σαφής η κατάληξη ‘ν’.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Καμπάνακι

Ημισυνεχής


Μεταλλική - Υψηλή


Λ, N
I


Λινλινλιν

Έως 9 βαθμούς.

cascabeleo
SEMICONTINUO
METÁLICA
LIMITADO
L, N
I
Linlinlin
Hasta 9

1.5. Στολίδια (Floreos).
Τα στολίδια είναι ημισυνεχείς μεταλλικές ή βαθύφωνες νότες με απεριόριστες φωνητικές εκφορές. Δηλαδή, στα στολίδια μπορούν να ακουστούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων και φωνηέντων και η λογική της νότας των στολιδιών είναι να συμπεριλάβει, μέχρι κάποιου σημείου, όλες τις πιθανές παραλλαγές που θα μπορούσε ένα “Ισπανικό Τιμπράντο να εκφέρει″.

νότα
Ρυθμός
τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί

Στολίδια


Ημισυνεχής


Υψηλή - Μεταλλική
ή
Χαμηλή

ολα

Λουλουλου…
Γουγουγου …
Τουιτουιτουι…

Έως 27 βαθμούς.

FLOREOS
SEMICONTINUO
METÁLICA Ó HUECA
ILIMITADO

ALL
Lu lu lu...
Ti ti ti ...
Tui tui tui...
Hasta 9

1.6. Αργά στολίδια (Floreos lentos)
Η λογική της συγκεκριμένης νότας είναι η ίδια με την παραπάνω και η μόνη διαφορά αφορά στον ρυθμό. Τα αργά στολίδια πρέπει να εκφέρονται αργά και διακοπτόμενα και αποτελούν το πιο όμορφο και μουσικό κομμάτι του τραγουδιού των “Timbrados”, σε τέτοιο βαθμό, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η νότα που χαρακτηρίζει και διακρίνει τα “Timbrados”.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Αργά στολίδια

Ασυνεχής


Υψηλή - Μεταλλική
ή
Χαμηλή


Όλα


Τουλι τουλι
Tουλο τουλο
Φλιορ Φλιορ
Ταα ταα ταα
Ντουιλι Ντουιλι
Κουελι Κουελι

Έως 27 βαθμούς.

FLOREOS LENTOS
DISCONTINUO
METÁLICA Ó HUECA
ILIMITADO
ALL
Tuii tuii tuii
Tuio tuio
Fliorioflior
Taa taa taa
Dooilidooili
Cueli cueli
Hasta 9

1.7. Καμπάνα (Campana).
Η καμπάνα είναι ασυνεχής νότα (ακούγεται σαν το όργανο καμπάνα) και χαρακτηρίζεται από την κατάληξη ‘N’, ‘NK’ ή ‘NΓΚ’. Η κατάληξη ‘Ν’ είναι αυτή που χαρακτηρίζει την νότα και προτιμάται περισσότερο. Αλλιώς προτιμάται η κατάληξη ‘ΝΚ’ από την “ΝΓΚ’ γιατί η παρουσία του ‘ΓΚ’ μπορεί να δώσει αγριάδα και κακοφωνία στην νότα.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Καμπάνα

Ασυνεχής


Υψηλή - Μεταλλική


Κατάληξη N , NK, NΓΚ


Τλαν Τλαν
Τλονκ Τλονκ
Τονκ Τονκ
Τανγκ Τανγκ

Έως 9 βαθμούς.

CAMPANA
DISCONTINUO
METÁLICA
LIMITADO
This draft is limited only by the need of the flared sound, which demands the completion in N, NK, NG.
Tan tan tan
Tlan tlan
Tlonk tlonk
Tonk tonk
Tang tang
Hasta 9

1.8. Κλακέτες (Cloqueos).
Οι κλακέτες είναι βαθύφωνες νότες που μπορούν να εκφραστούν τόσο με ημισυνεχή όσο και με ασυνεχή ρυθμό και πρέπει να θυμίζουν το όργανο από το οποίο πήραν το ονομά τους. Συνθέτονται από τα σύμφωνα ‘Κ’ και ‘Λ’, με τα φωνήεντα ‘α’ ‘ο’.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Κλακέτες

Ημισυνεχής
Ασυνεχής

Χαμηλη


Κ, Λ.
………


Κλακκλακ
κλοκκλοκ
κλου κλου.
Κλακ Κλακ

Έως 18 βαθμούς.


CLOQUEOS
CONTINUO
HUECA
LIMITADO

C, L, K.
O, U
Clo clo clo
Clok clok..
Clu clu..
Hasta 18

1.9. Καστανιέτα (Castanuela).

Οι καστανιέτα είναι ημισυνεχής βαθύφωνη νότα που συνθέτεται από τα σύμφωνα ‘Κ’ και ‘Λ’, ποτέ ‘ΤΣ’, με ποικιλία από φωνήεντα. Η δομή αυτής της νότας ταιριάζει με αυτή των κλακετών, ωστόσο οι καστανιέτες είναι μόνο ημισυνεχείς νότες και γενικά πιο γρήγορες από τις κλακέτες. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις η νότα πρέπει να ακούγεται όπως το συγκεκριμένο παραδοσιακό Ισπανικό όργανο.

νότα
Ρυθμός
τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Καστανιέτα

Ημισυνεχής


Χαμηλή


Κ, Λ


κλακλακλα
Κλακκλακκλακ

Έως 9 βαθμούς.

CASTAÑUELAS
SEMICONTINUO
HUECA
LIMITADO
C, L, K.
A
Claclacla...
Clakclak
Hasta 9

1.10 Συνδυασμός Παραλλαγών (Variaciones Conjuntas).
Η συγκεκριμένη νότα αναφέρεται στην ταυτόχρονη εκφορά δύο ή περισσότερων νοτών του συγκεκριμένου κώδικα κοινή διακύμανση παραλλαγή μπορεί να βαθμολογηθεί σε όλες τις στροφές που συνθέτουν, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του κριτη να μην υπερεκτιμούν τα διάφορα μερη.νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Συνδιασμός ΠαραλαγώνΑπεριόριστες


Έως 27 βαθμούς.

1.11 Αργά Νερά (Agua lenta).
Τα αργά νερά είναι ασυνεχής νότα που συνθέτεται τους φθόγκους ‘μπ’, ‘γκ’ ή ακόμα και ‘ντ’ ή το σύμφωνο ‘γ′, μαζί με το σύμφωνο ‘λ’ και ποικιλία από φωνήεντα. Το καλύτερο παράδειγμα ο ήχος από σταγόνες που στάζουν σε ένα μισογεμάτο δοχείο.

νότα
Ρυθμός
Τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Αργα Νερά

ασυνεχής


Μεσαία - Νερό


Μπ, Γκ, Λ, Γ,
πιθανόν Ντ κατάληξη ι ή ….


Μπλομπ Μπλομπ
Μπλου Μπλου
Μπλουι Μπλουι
Γλουμπ Γλουμπ

Έως 18 βαθμούς.

AGUA LENTA
DISCONTINUO
ACUOSA
LIMITADO
B, G, L, W,
posible D final
A, I, O y U
Blob blob
Blou blou
Bloui bloui
Glub glub
Hasta 18

1.12 Κοχλάζοντα νερά (Agua semiligada).
Τα κοχλάζοντα νερά είναι ημισυνεχής νότα που συνθέτεται από τους φθόγγους ‘μπ’, ‘γκ’ ή ακόμα και ‘ντ’ ή το σύμφωνο ‘γ′, μαζί με το σύμφωνο ‘λ’ και ποικιλία από φωνήεντα. Η μόνη διαφορά από τα αργά νερά είναι ο ημισυνεχής ρυθμός και η απουσία του ‘ι′ το οποίο χαλάει την έκφραση της συγκεκριμένης νότας.

νότα
Ρυθμός
τονικότητα
Σύμφωνα και φωνήεντα
Παράδειγμα
βαθμοί
Κοχλάζοντα νερά

Ημισυνεχής


Μεσαία - Νερό


Μπ, Γκ, Λ, Γ,
πιθανόν Ντ, κατάληξη ….


Μπλαμπλαμπλα..
Μπλομπλομπλο..
μπλουμπλουμπλου

Έως 9 βαθμούς.

AGUA SEMILIGADA
SEMICONTINUO
ACUOSA
LIMITADO
B, G, L, W,
posible D final
A,, O y U
Blablablabla..
Bloblobloblo..
Blublublublu
Hasta 9
Estridencias)
2. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ

2.1. Γρατζουνίσματα (Rascadas)
Το γρατζούνισμα είναι μια ατέλεια που γενικά συναντάται στις συνεχείς νότες καθώς επίσης και σε ορισμένα “στολίδια” (floreos). Είναι μια συνέπεια του υπερτονισμού του συμφώνου “ρ” σε σχέση από το φωνήεν που το ακολουθεί και προκαλεί έναν πολύ δυσάρεστο και οξύ ήχο στα αυτιά μας. Όπως στους άλλους αρνητικούς γύρους, η ποινή θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη βαρύτητα της ατέλειας και κατά πόσο οι αρνητικοί γύροι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόλοιπο του τραγουδιού καναρινιών.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ

2.2. Στρίγκλισμα (Estridencias)
Το στρίγκλισμα είναι μια ατέλεια που αποτελείται από μια ξαφνική και απότομη ανύψωση στον τόνο ή στην ένταση των ήχων σε έναν γύρο, που παράγει έναν υψηλό ήχο που χαλάει τη μουσικότητα του τραγουδιού.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ

2.3. Ρινικότητα (Nasalidad)
Ο ρινικός ήχος είναι μια ατέλεια που αποτελείται από την παραγωγή της ατελούς φωνής παρόμοια με εκείνους που εκπέμπονται από ένα πρόσωπο που υφίσταται μια αναπνευστική ασθένεια. Γι′ αυτό και ο όρος “ρινικότητα”. Παράγονται όταν υπάρχει ανεπαρκής προφορά στα φωνήεντα ή λόγω της παρουσίας ορισμένων συμφώνων (παραδείγματος χάριν ο δίφθογγος “γκ”). Αυτός, λόγω του τρόπου ήχησής του είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε αυτήν την ατέλεια. Επίσης, η εκπομπή τέτοιων ήχων μπορεί να προκληθεί από τα αναπνευστικά προβλήματα στο πουλί.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιοδήποτε καναρίνι με ένα αρνητικό σημείο δεν θα μπορούσε να φθάσει σε 90 σημεία.
Άλλες έννοιες:
ΕΝΤΥΠΩΣΗ

στο σύνολο των βαθμών του δελτίου ακλουθούμε τον ίδιο μαθηματικό σύστημα θεωρώντας το υποκειμενικό γεγονός της εντύπωσης που διαμορφώνεται από τα σημεία στο φύλλο Βαθμολόγησης. Αυτό είναι μια έξτρα προσθήκη για τα πτηνά που δεν έχουν αρνητικές φωνές στην φύσα .
Οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται είναι οι εξής :
01,Ενας βαθμός θα προσδεθεί στα καναρίνια των οποίων η βαθμολογία είναι μεταξύ 72-80 βαθμών θετικών .Στην περίπτωση όμως που έχουν έστω και ένα αρνητικό βαθμό χάνουν αυτόν το πόντο στο σημείο της εντύπωσης.
02.Θα απονεμηθούν 2 Βαθμοί στα πτηνά με βαθμολόγηση μεταξύ 81-89 πόντων .Χωρίς όμως αποκλεισμούς αν υπάρχουν μειονεκτήματα υπάρχει περίπτωση να χαθεί και όλη η εντύπωση .Π.χ. 2 βαθμοί εντύπωσης και τρεις αρνητικοί , σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ολική απώλεια της εντύπωσης.
         Θα απονεμηθούν 3 βαθμοί στα πτηνά που συγκεντρώνουν 90 η περισσότερους θετικούς βαθμούς χωρίς να έχουν αρνητικές νότες στην περίπτωση αύτη αφαιρούνε βαθμοί πχ. 3 βαθμοί εντύπωσης και 2 αρνητικοί θα δοθεί ένας.
         Κάτω από 70 Βαθμούς το τραγούδι του τιμπραντο θεωρείται ανεπαρκές .

Αρμονία
είναι η τέχνη του συνδυασμού διαφορετικών εκπεμπόμενων ταυτόχρονων ηχων. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το συνδυασμό των τραγουδιών και των τεσσάρων καναρινιών που αποτελούν ομάδα. .Λαμβάνοντας υπόψη πως τα 4αρα καναρίνια που τραγούδησαν μαζί την ώρα της εξετάσεως αξιολογήθηκε πως το τραγούδι ήταν συμβατό από μουσικής άποψης και υπήρχε αρμονία.
Αναλόγως με τον βαθμό εναρμονίσεως που επετεύχθητε από το τραγούδι των καναρινιών στην ομάδα θα πρέπει να δοθεί σε αυτή από ένας έως τέσσερεις θετικοί βαθμοί.

Η εφαρμογή αυτή βαθμολόγησης δεν έχει σχέση με την ατομική ποιότητα των τραγουδιών κάθε μέλους της ομάδας διότι π.χ. Μπορούμε να έχουμε 4 καναρίνια
με την μεγίστη βαθμολογία των τεσσάρων πόντων αλλά η αξία του κάθε ατόμου και η ποιότητα του να είναι μέτρια .Αυτό που κρίνεται η συνεργασία των τραγουδιών που απαγγέλθηκαν από την τετράδα .

Κίνητρα αποκλεισμού
Τα κίνητρα αποκλεισμού προέρχονται από το άρθρο 16.Ε. Των κανονισμών CNJ / FOCDE.
01.Στα πουλιά που δεν έχουν κωδικοποιημένο δαχτυλίδι.
02.Σε αυτά που έχουν δαχτυλίδι μεγαλύτερης διαμέτρου και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς δυσκολία.
03.Εχωντας την οποιαδήποτε ένδειξη που μπορεί να αποδείξει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.
04.Εχωντας δυο η περισσότερα δαχτυλίδια .

Λόγοι απαγορευτικοί που επιπτουν στον κώδικα τραγουδιού
Είναι το κίνητρο εκπτώσεων του πτηνού που προέρχεται από τους κανονισμούς της εθνικής ακαδημίας των Κρίτων FOCDE του άρθρου 16,1.
-Κάθε χαρακτηριστικό στο φαινότυπο του πουλιού μπορεί να οδηγήσει τους κρητες να πιστέψουν πως είναι προϊόν διασταύρωσης με άλλη ποικιλία η φυλή .
Τα ακόλουθα θεωρούνται σημάδια αναγνωρίσεως άλλης ποικιλίας.
Α) Ο φαινότυπος των σγουρών φτερών αποτελεί ένδειξη της ενδεχόμενης διασταύρωσης με καναρίνια τέτοιου τύπου.
Β)Φτερά με κόκκινο παράγοντα.
Γ)Η απαγγελία τραγουδιού που η σύνθεση παρουσιάζει υπερβολικά χαρακτηριστικά άλλων καναρινιών φωνής .
Δ)Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που ορίζεται από την τεχνική επιτροπή των γενικών συνελεύσεων.

Κανόνες Βαθμολογήσεως.
1.λαμβανωντας υπόψη το σύνολο των αρνητικών σημείων
         σε συνάρτηση προς το άθροισμα των βαθμολογίων των φωνών των 9 πόντων προς 27.
         σημειώνοντας του αθροίσματος των φωνών κατά 6 μονάδες προς 18
         σημειώνοντας 3 της παρατηρήσεις η τις σημειώσεις του κριτή.
         Σημειώνοντας τα κριτήρια του  κριτή.
Η μέγιστη καθιερωμένη βαθμολογία που λαμβάνει ένα Ισπανικό καναρινί Τιμπραντο είναι 100 θετικοί Βαθμοί και χωρίζεται σε κατηγορίες
Λιγότερο από 70 πόντους πρέπει να καταγράφονται με την μορφή ως ανεπαρκείς.
Παρεμβαίνοντας στα διάφορα σημεια ο κριτής αφήνει κάποιο βαθμό αξιολογήσεως ανάλογα των διαφορών ή αν δεν είναι αρκετό αυτό αφήνοντας απλά μια λέξη απευθείας στην στήλη για να εξηγήσει την σωστή μορφή.

κατηγορίες
From 90 to 100 points
FROM 82 TO 89 pOINTS
FROM 70 TO 81 pOINTS
ανεπαρκείς
Κάτω από 69 points


Όσο αφόρα τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού πρέπει να αποτελούνται από στροφές που βασίζονται κυρίως :
αργούς ρυθμούς που επιτρέπουν όσο το δυνατό σαφέστερη απαγγελία , επομένως θεωρείται ουσιαστικής σημασίας αυτό το είδος γυρισμάτων στο τραγούδι αργού και ημι αργού χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται στην παραμέληση των γρήγορων ρυθμών που συμβάλουν στην ποικιλία και τον πλούτο του τραγουδιού. δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μονό σε αυτούς για τι είναι μια εξειδικευμένη επίσημα αναγνωρισμένης αλλης ποικιλίας .
Το τραγούδι των πουλιών μας θα πρέπει να αποτελείται κυρίως από βραδείες αποδεσμεύσεις φωνών η ημισυνεχης αλλά χρειάζεται να εμφανίζεται και το συνεχές τραγούδι δίνοντας πλούτο και ποικιλία αλλά πάντα με δίκαιο μετρό χωρίς να χάνεται η αργή ταχύτητα των συνολικά εκπομπών.
Κατά πρώτο συμπέρασμα δεν θα πρέπει να θεωρούμε τα ασυνεχές πουλιά ως Τιμβραδος πρώτης θέσης.

ΠΟΙΚΙΛΛΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ στις οποίες όμως είναι αργές και ημι-αργές έτσι ώστε ο ρυθμός να είναι σαφείς χωρίς απότομες στροφές η σταματήματα. Με το παρών καταλαβαίνουμε πως δεν θεωρούνται πρώτα τα πουλιά που επαναλαμβάνουν μονότονα ένα ιδιαίτερο τύπο τραγουδιού εις βάρος ενός αλλού ποικίλου!!!

Τονίζουμε πάλι το γενικό αίσθημα του αργού τραγουδιού αλλά επιμένουμε πως αυτό θα πρέπει να μεταβάλλεται με ποικιλία και επόμενος αυτό θα πρέπει αν περιέχει και συνενωμένους Ρυθμούς (τιμπρες και γυρίσματα )σε λογικά μέτρα εν κατακλείδι αναφέρουμε σαφώς πως τα πτηνά που επαναλαμβάνουν μονότονα ένα τύπο γυρισμάτων εις βάρος σε ένα άλλο ποικίλο δεν θεωρούνται πρώτης κατηγορίας, ούτε Θα μπορούσε επίσης ένα πουλί πλήρες ασυνεχές να φτάσει ποτέ στο ισχύοντα κώδικα ανταγωνισμού στην πρώτη κατηγορία .
Εν ολίγοις ο ήχος του ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ θα πρέπει να είναι :                                                                                                                           1)αργό
2)με καλή απαγγελία
3)και με πολύ ποικιλία

Ένα πουλί που εκπέμπει ήχους η θορύβους που δεν έχουν νόημα η καμία λέξη χωρίς μετάφραση στην ανθρώπινη γλωσσά από την ονοματοποιία των συμφώνων και των φωνήεντων δεν αντιστοιχίζεται στο υπάρχοντα κώδικα και πολύ περισσότερο στην πρώτη κατηγορία.
Νομίζω πως όλοι ξέρεται αυτό το είδος πουλιού με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ γνωστό μεταξύ των εκτροφέων που καλλιεργούν το ασυνεχές που είναι σε θέση να κατακτήσουν τοπικούς εθνικούς και διεθνής εμβελείας διαγωνισμούς φτάνοντας υπερβολικά στην πρώτη θέση με την εφαρμογή του ισχύοντος κώδικα για τα ισπανικά πουλιά .
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσματων αν εφαρμοστει ορθρα ο τρεχωντας υπαρχων κωδικας.!!
Η μετάφραση έγινε από τον Ζίακο Τάσο και Κίτσιο Δημήτριο με την λιγοστή βοήθεια  της μετάφρασης μέσω διαδικτύου!!
Share