Μερικές στιγμές από την εκτροφή μου!!!

TIMBRADO ESPANOL BREEDINGShare