φωτογραφία τον χρωματικών αλλαγών

Μια πολύ κατατοπιστική φωτογραφία τον χρωματικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά την επώαση στο γόνιμο αυγό με το πέρασμα των ημερών 


Share